Menu

Naše aktuální nabídka:

Seznam alergenů k doptání u obsluhy. Poloviční porce účtujeme 75% z ceny jídla. Jídlo s sebou 20 Kč box.